• CH Avenida Poznań

  Oznakowanie parkingu

  Wyzwanie

  Z uwagi na układ architektoniczny oraz drogowy Centrum Handlowego parkingi zapełniały się nierównomiernie. Klienci często nie mogli znaleźć miejsc do parkowania, podczas gdy spore obszary parkingu w rzeczywistości były puste. Piesi, którym udało się znaleźć miejsce parkingowe, często mieli problem z odnalezieniem odpowiedniego wejścia do Centrum.

  Rozwiązanie

  Analiza układu drogowego pozwoliła zidentyfikować miejsca, w których konieczne są dodatkowe oznaczenia informacyjne i kierunkowe dla kierowców i pieszych. Zaprojektowaliśmy też dodatkowe piktogramy informacyjne oraz zmieniliśmy układ graficzny systemu oznaczeń parkingu tak, by w sposób czytelny móc komunikować dodatkowe treści.

  Efekt

  Zmniejszenie obciążenia ruchem samochodowym głównych dróg wjazdowych i wyjazdowych i wyraźna poprawa doświadczenia wszystkich użytkowników parkingu. Dzięki wykonanej przy okazji zmianie kolorystyki oznaczeń stała się ona nie tylko czytelniejsza, ale także bardziej spójna z pozostałymi elementami systemu informacyjno-nawigacyjnego CH Avenida.

 • Wszystkie